Odbiorcami konkursów są instytucje działające na rynku pracy. Mają wyłonić podmioty, które będą podnosiły kwalifikacje osób niepracujących i niezarejestrowanych jako bezrobotne oraz pracowników firm, którzy mają więcej niż 45 lat i nie mają wyższego wykształcenia. Dodatkowo część unijnych środków została skierowana na wsparcie inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich.