Cykl obejmuje 16 dwudniowych seminariów edukacyjnych prowadzonych na terenie całego kraju. Głównym celem jest przygotowanie sektora edukacji do pozyskiwania wsparcia finansowego z funduszy europejskich. W tym celu projekt zakłada przekazanie uczestnikom kompletnej wiedzy na temat możliwości dofinansowania projektów szkoleniowych oraz inwestycyjnych. Jednocześnie kładzie nacisk na przygotowanie ich do samodzielnego sporządzenia wniosków aplikacyjnych.Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych pozyskiwaniem środków finansowych. Przede wszystkim są to przedstwaiciele jednostek samorządu terytorialnego – organy prowadzące placówki edukacyjne w zakresie kształcenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Do udziału w seminarium, dopuszczone będą również podmioty niepubliczne działające w systemie oświaty oraz inne zainteresowane osoby.Wykonawcą projektu jest Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Zleceniodawcą projektu jest Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przy wsparciu merytorycznym Ministerstwa Edukacji Narodowej.