– Dzisiejsze wydarzenie jest niezwykle istotne, gdyż polscy obywatele powinni mieć dostęp do wiedzy o możliwościach jakie wynikają z członkowstwa w Unii Europejskiej – rozpoczął konferencję Mikołaj Dowgielewicz, sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. – Punkt Informacyjny stwarza taką szansę. To wspólny projekt Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Rozpoczynamy również współpracę pomiędzy UKIE a Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie promowania wiedzy o Unii Europejskiej. Liczę, że jest to dopiero początek owocnej współpracy naszych urzędów, z której korzystać będą nie tylko Warszawiacy – dodał M. Dowgielewicz.

– Dotychczasowa działalność Centrum Informacji Europejskiej, w którym mieści się Punkt Informacyjny, przyczyniła się do tego, że dziś nie zaczynamy od zera – powiedział sekretarz stanu w UKIE. – Nowym elementem prowadzonych działań informacyjnych jest właśnie tworzony przez UKIE i MRR, Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 – zaznaczył.

Jest to miejsce, gdzie pomoc uzyskają osoby z pomysłem na projekt, ale nie orientujące się z jakiego programu mogłyby dostać dofinansowanie. Punkt informacyjny służy taką informacją, jak i kontaktem do instytucji prowadzącej nabór wniosków, jednak nie pomaga wypełniać aplikacji.

– Jednym z zadań Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jest budowanie strategii informacji na temat funduszy strukturalnych i polityki spójności. Powinniśmy dbać również o to, by każde euro zostało wykorzystane w najbardziej efektywny sposób – powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska. – Ważna będzie także promocja tego, co do tej pory zostało zrealizowane z funduszy – zaznaczyła minister rozwoju regionalnego.

– Znajdujemy się w ważnym momencie, kiedy ruszają wszystkie programy. Przypomnę, że prowadzone są już nabory wniosków z programu Kapitał Ludzki, w zeszłym tygodniu miała miejsce inauguracja programu Innowacyjna Gospodarka a niebawem ruszy największy program Infrastruktura i Środowisko – dodała minister E. Bieńkowska. Minister zaznaczyła również, że to jak Polska wykorzysta środki z obecnej perspektywy finansowej, będzie miało duży wpływ na kształt całej polityki spójności po 2013 roku.

W konferencji udział wzięła również prezydent Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która przedstawiła dotychczasowe wykorzystanie przez miasto funduszy unijnych na projekty społeczne oraz zapowiedziała prowadzenie przez urząd działań informacyjno-doradczych dla mieszkańców Warszawy oraz lokalnych organizacji pozarządowych.

Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 oraz w soboty od 10.00-16.00 w Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie, ul. Krucza 38/42. Zainteresowani mogą zwracać się z pytaniami telefonicznie: 0 22 626 06 32, 0 22 626 06 33 a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@mrr.gov.pl Na miejscu są dostępne bezpłatne publikacje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Punkt Informacyjny jest pierwszym elementem Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, który będzie tworzony wspólnie z Urzędami Marszałkowskimi. Do końca 2008 roku planowane jest uruchomienie 16 Regionalnych Punktów Informacyjnych.