Pierwszy etap polega na wypełnieniu ankiety samooceny przez szefów działów zzl. Stanowi to podstawę kwalifikacji do II etapu. Wybiera się wtedy firmy, które prezentują profesjonalny poziom ZZL i poddaje je audytowi w przedsiębiorstwie.

 

Rozmowy audytoryjne prowadzą eksperci reprezentujący wiodące krajowe ośrodki naukowe działające w obszarze zzl. Raporty audytorów są przedmiotem dyskusji Komitetu Oceniającego, złożonego z naukowców i praktyków – szefów działów kadr. Rekomendowaną do nagrody listę firm przedstawia się Kapitule Nagrody, która wyłania laureatów konkursu.

 

Przystąpić do Konkursu można już dziś. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród będzie miało miejsce podczas uroczystej Gali w dniu 29 października 2013 r. w Polonia Palace Hotel w Warszawie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.ipiss.com.pl/konkurs-lider