Projekt zakłada podwyższenie kwot, przy których stosuje się procedurę zamówień publicznych – z 6 tys. do 14 tys. euro; powyżej tej kwoty niezbędne będą przetargi. Dzięki temu mali przedsiębiorcy będą mieli łatwiejszy dostęp do niewielkich usług, dostaw i robót.

Wiceminister wyjaśnił, że uproszczone procedury będą stosowane w przetargach zamówień w przedziale od 14 tys. euro do 137 tys. euro dla zamówień realizowanych przez administrację rządową, do 211 tys. euro w przypadku samorządów i 422 tys. euro dla tzw. zamówień sektorowych. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) ma rozstrzygać w sprawach spornych powyżej górnych granic tych przedziałów.

Przyspieszyć procedury mają również inne planowane zmiany. Skrócone zostaną m.in. minimalne terminy składania ofert. Teraz np. w przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych termin ten nie może być krótszy niż 15 dni. Po nowelizacji zamawiający będą mogli określić go na 7 dni.

Przedsiębiorcy będą mogli łatwiej niż dziś wyszukać interesujące ich ogłoszenia o zamówieniach. Wszystkie znajdą się w jednym miejscu – w internetowym Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający będą je tam umieszczać samodzielnie.