Chodzi o lotniska, którymi dysponuje Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) oraz przekazane AMW, a niewykorzystywane na potrzeby wojska. Rada Ministrów ma ustalić listę obiektów, które będą mogły być przedmiotem darowizny.

„Gmina lub samorząd województwa, któremu przekazane zostanie lotnisko, będą musiały w okresie sześciu miesięcy podjąć działania zmierzające do założenia lotniska. Natomiast rozpoczęcie jego eksploatacji będzie musiało nastąpić w ciągu 3 lat” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

Samorządy oraz gminy – którym zostaną przekazane lotniska – będą mogły je wynajmować, wydzierżawiać lub użyczać innym podmiotom na okres nie krótszy niż 30 lat.

„Nowe przepisy przyczynią się do szybszego rozwoju regionalnej i lokalnej sieci lotniskowej, niezbędnej do zaspokojenia potrzeb rosnącego ruchu lotniczego w Polsce. Wpłyną także na rozwój gospodarczy i cywilizacyjny małych społeczności lokalnych” – wyjaśnia CIR.