Rozporządzenie, wydane na mocy znowelizowanych w tym roku przepisów ustawy o systemie oświaty, weszło w życie 11 września (DzU nr 163, poz.1155). W tym roku termin na wystąpienie do wojewody o dotację jest bardzo krótki i upływa 21 września.

Dofinansowanie będzie dotyczyć szkół i placówek liczących minimum 200 uczniów lub wychowanków. Dotacje mają wynosić do 80 proc. kosztów zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego oraz 90 proc. wydatków na modernizację i rozbudowę zestawów już działających.