Na szczeblu wojewódzkim nadal będą funkcjonowały wojewódzkie sztaby wojskowe. Reforma TOAW przewiduje także zmniejszenie liczby wojskowych komend uzupełnień ze 123 do 86 (docelowo). Nowe rozwiązania powinny wejść w życie 1 stycznia 2012 r.