Stary plan legislacyjny zastąpiono nowym. Tym razem od maja do końca lipca rząd chce przyjąć 106 ustaw, na przykład nowelizację prawa telekomunikacyjnego, zmiany w transporcie kolejowym, projekt ustawy o fundacjach. Do tej pory na Radę Ministrów trafiło jedynie 19 projektów, w tym nowelizacja kodeksu karnego, projekt ustawy o finansach publicznych, nowelizacja prawa autorskiego. Nad kilkoma projektami prace rozpoczął już Sejm.

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z koalicyjnym programem rządowym Solidarne państwo została powołana do przeforsowania w Sejmie 160 rządowych projektów ustaw. Posłowie opozycji obawiali się, że komisja ta będzie maszynką do szybkiego stanowienia prawa. W praktyce do komisji, jak dotąd, trafiło dziewięć projektów ustaw, w tym nowelizacja kodeksu karnego i projekt ustawy o lekarzu sądowym.