W związku z realizacją programu oszczędnościowego, dotyczącego ograniczenia wydatków budżetu państwa w 2009 r., wprowadzone zostaną zmiany w trzyletnim planie mianowań urzędników – poinformowało 7 lipca br. Centrum Informacyjne Rząd.

Jak czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, koszty mianowań w br. oszacowano na 880 700 zł (bez pochodnych, tj. bez składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy płaconych przez pracodawcę) oraz na 1 036 408 zł (z pochodnymi). Wydatki te zostaną sfinansowane z rezerwy celowej tegorocznego budżetu państwa.
Limity mianowań na kolejne lata pozostają bez zmian: w 2010 r. – 2 000 osób i w 2011 r. – 2 500 osób.