Chodzi o projekty, które będą realizowane w dotowanych z UE programach Innowacyjna Gospodarka (IG) oraz Infrastruktura i Środowisko (IiŚ).

Część projektów zatwierdzonych przez rząd to tzw. projekty duże, o wartości powyżej 25 mln euro w przypadku środowiska naturalnego i 50 mln euro dla wszystkich innych projektów.

Łącznie na liście znalazło się 515 projektów inwestycyjnych, z czego 403 na liście podstawowej, a 112 – na rezerwowej. Spośród projektów z listy podstawowej, 309 należy do programu infrastrukturalno-środowiskowego. Projekty te pochłoną ok. 36,4 mld euro. To przedsięwzięcia z zakresu budowy autostrad, poprawy stanu dróg, bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska.

94 projekty z zakresu innowacyjnej gospodarki dotyczą inwestycji służących podniesieniu konkurencyjności firm, zwłaszcza innowacji w biznesie. To także projekty z zakresu tzw. społeczeństwa informacyjnego (np. e-administracja, e-podatki, nowoczesne technologie). Na te cele przewidziano 2,15 mld euro.

Lista nie jest ostateczna; inwestycje realizowane w tym roku mogą już podlegać dofinansowaniu dotacją w programach IG i IiŚ (na zasadzie refundacji części wydatków po zakończeniu inwestycji). Listy projektów zostaną poddane konsultacjom społecznym, a potem ostatecznie przyjęte przez rząd.