Koszty mianowań w 2010 r. oszacowano na 880 700 zł (bez pochodnych, tj. bez składek płaconych przez pracodawcę), a na 1 036 408 zł (z pochodnymi). Wydatki te zostaną sfinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa.

W lipcu br. rząd zdecydował o zmniejszeniu limitu mianowań na ten rok z 1500 do 1000 osób. Ministrtowie uzgodnili wówczas, że w kolejnych latach limity pozostaną bez zmian: w 2010 r. – 2 000 osób i w 2011 r. – 2 500 osób.