Profesor Mirosław Stec z Uniwersytetu Jagiellońskiego uważa, że zmiany w systemie służby cywilnej, a także wyśrubowane wymagania stawiane kandydatom na urzędnika odstraszają od egzaminu. Jego zdaniem rząd powinien dążyć do zwiększenia liczby profesjonalnych urzędników.

Aby zdać egzamin na urzędnika mianowanego, należy zdobyć ponad 60 proc. punktów z każdego ze sprawdzianów, czyli 61 i więcej punktów ze sprawdzianu wiedzy i 31 punktów i więcej ze sprawdzianu umiejętności oraz predyspozycji kierowniczych.