Od soboty 7 października zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych (Dz. U nr 120, poz. 823). Ma ona spowodować, że prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego fundusz będzie dostępny dla szerszego grona przedsiębiorców – z poręczeń i gwarancji będą mogły korzystać wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektów unijnych – w tym np. wykonawcy inwestycji. 

Pojawią się też nowe instrumenty: regwarancje, gwarancje realizacji przedsięwzięcia oraz gwarancje dobrego wykonania kontraktu. Do tej pory o wsparcie FPU mogli występować jedynie ubiegający się o środki unijne i tylko jeśli chciały współfinansować swój udział w inwestycji kredytem lub emisją obligacji. 

Efektem jest znikome niemal wykorzystanie działającego już dwa lata funduszu – do tej pory udzielił on poręczeń tylko na 150 projektów, na kwotę 100 mln zł. Tymczasem zasilające FPU banki planowały, że będzie to 800 – 900 mln zł, które przez 3 lata miały pozwolić na udzielenie gwarancji na kredyty sięgające 3 mld zł.


Prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundusz Poręczeń Unijnych ma umożliwić przedsiębiorcom, samorządom, a także np. organizacjom non profit dostęp do kapitału potrzebnego na projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych. Instytucja powstała na mocy porozumienia Narodowego Banku Polskiego i banków zrzeszonych w Związku Banków Polskich.