Z nowych przepisów wynika, że składane wnioski muszą określać podmiot, który ubiega się o wsparcie, wysokość potrzebnych środków, rodzaj planowanej inwestycji oraz liczbę mieszkań, jaka powstanie w wyniku realizacji inwestycji. Szczegółowe informacje, jakie muszą być podane przez gminę, są określone przez załącznik nr 1 do rozporządzenia.