Gmin, które poprzez współpracę z firmami podejmują kroki w celu stwarzania nowych miejsc pracy, a przede wszystkim potrafią zadbać o istniejące podmioty gospodarcze.

Konkurs ma na celu pomóc w dalszym rozwoju i ułatwić promocję, jak również pozyskiwanie nowych inwestorów; wpłynąć na integrację środowiska gospodarczego z samorządowym, co jest konieczne przy realizacji rozwoju społeczno – gospodarczego kraju.

Przedsięwzięcie jest adresowane do wszystkich gmin w Polsce, które są zainteresowane nawiązaniem kontaktów z inwestorami, pragną kreować pozytywny wizerunek władz samorządowych zachęcając do inwestowania wskazując nie tylko najlepsze tereny pod ich lokalizację, ale również poprzez doskonałą współpracę z przedsiębiorcami.

„Księga Ofert Inwestycyjnych” która ukazuje się w nakładzie 30 000 egzemplarzy prezentuje Laureatów konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” oraz gminy, które zainteresowane są swoją promocją na terenie całej Unii Europejskiej. Podstawowym celem księgi jest przedstawienie możliwości inwestycyjnych gmin, oraz ich ofert skierowanych do inwestorów.

Finał – październik/listopad 2008, hotel Gromada w Warszawie.

Kontakt:
Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.
tel/fax. 022 609 18 10

źródło:www.samorządy.org.pl