Zgodnie z projektem nadzór nad parkami krajobrazowymi sprawować ma marszałek województwa, a nie, jak dzisiaj, wojewoda. Również samorząd wojewódzki decydować będzie o likwidacji parku krajobrazowego, zasięgając jedynie opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W jego gestii będą też obszary krajobrazu chronionego, natomiast pomnikami przyrody zajmą się gminy.

Powołanym w listopadzie regionalnym dyrekcjom przypadły w udziale tylko obszary Natura 2000 i parki narodowe. Z urzędów wojewódzkich w ogóle mają zniknąć wydziały zajmujące się ochroną przyrody.