Stosunek pracy nawiązujemy z nim na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub umowy o pracę. Każdy z tych rodzajów zatrudnienia jest przeznaczony dla określonej grupy, co konkretnie precyzuje ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.).

Powołanie nie jest powszechnym sposobem zatrudniania pracowników samorządowych. Jest zatem zarezerwowane dla wybranych, i to na najwyższe stanowiska. Wśród grona osób zatrudnianych na podstawie powołania znaleźli się skarbnicy, a więc główni księgowi budżetu. Nie chodzi tu o wszystkich samorządowców obejmujących stanowiska głównych księgowych. Są oni pracownikami jednostek samorządowych, ale nie w randze głównych księgowych budżetu gminy, powiatu czy województwa. Dlatego oferuje im się umowy o pracę.

Ma to znaczenie dla sposobu przebiegu rekrutacji; przyjęcie głównego księgowego na podstawie powołania można bowiem poprzedzić konkursem. Zatrudniając na umowę o pracę, należy jednak przestrzegać trybu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze określonego w art. 3a ustawy, który ma charakter otwarty i konkurencyjny.