Radni składają je na ręce przewodniczącego rady danej jednostki samorządu terytorialnego, natomiast przewodniczący rady, wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta oraz marszałek województwa wojewodzie.

Nieterminowe złożenie oświadczenia skutkuje utratą diety w przypadku radnych, bądź wynagrodzenia, jeżeli chodzi o inne osoby. Utrata diety obejmuje okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie, do dnia jego złożenia. Natomiast podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań zagrożoną sankcją do trzech lat pozbawienia wolności.