Powinien on dbać o wykonywanie zadań publicznych i o środki publiczne. Obowiązany jest też uwzględniać dobry interes państwa i indywidualne interesy obywateli (art. 15 ustawy).

Podobnie jak każdy inny pracownik także samorządowcy muszą sumiennie i starannie wypełniać polecenia przełożonych (art. 16 ustawy).

Pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć tożsamych, które są sprzeczne lub związane z zajęciami, które wykonuje w zakresie obowiązków służbowych (art. 18 ustawy). Zakaz ten dotyczy zajęć, których wykonywanie dodatkowo wywoływałoby uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność pracownika samorządowego.

Prowadzenie przez samorządowca działalności gospodarczej obejmującej czynności ściśle związane z jego obowiązkami pracowniczymi uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę na podstawie art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych.

Jeden z podstawowych obowiązków ciążących na pracownikach samorządowych polega na złożeniu dwóch oświadczeń. Jedno dotyczy informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej, drugie odnosi się do jego stanu majątkowego.