Wyniki ogłoszono w Senacie RP podczas konferencji 23 czerwca br. Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano 112 praktyk w trzech dziedzinach: pomoc społeczna, oświata i kultura. Do grona 29 finalistów wybrano 8 projektów zgłoszonych przez miasta na prawach powiatu, 7 projekty z powiatów ziemskich, 8 z miast małych i średnich oraz 6 z gmin wiejskich.

Konkurs jest realizowany w ramach programu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych 2007-2011”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, który jest realizowany przez Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

Dzięki konkursowi wyłaniane są przykłady innowacyjnych i skutecznych działań z dziedziny zarządzania w samorządzie. Są one dostęne w Bazie Dobrych Praktyk na stronie www.dobrepraktyki.pl

Fot.: ZMP