2 lipca to dla samorządów ostateczny termin na wprowadzenie nowych przepisów płacowych.

Art. 39 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458) nie pozostawia żadnych złudzeń. Wszyscy pracodawcy samorządowi – bez względu na ilość zatrudnianych pracowników – muszą opracować nowe regulaminy wynagradzania albo zmodyfikować już istniejące. Problem w tym, że w niektórych samorządach obowiązują układy zbiorowe pracy i to one regulują zasady wynagradzania poszczególnych pracowników. Wygląda na to, że ustawodawca o tym zapomniał, a teraz nie wiadomo, co z układami zrobić: zmienić czy wypowiedzieć?

Według Kancelarii Prezesa Rady Ministrów należy je wypowiedzieć, a na ich miejsce wprowadzić regulaminy wynagradzania. Niezależni eksperci krytykują ten pogląd. Ich zdaniem narusza on przepisy kodeksu pracy.