Ważne jest, aby samorządy mogły samodzielnie przesuwać dostępne środki pomiędzy poszczególne działania i typy projektów.

My najlepiej wiemy, co w naszym regionie powinno być dofinansowane – podkreśla Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje, że samorządy województw będą mogły przesuwać 30 proc. środków pomiędzy działaniami. Samorządy uważają jednak, że to ogranicza ich autonomię.

W opinii samorządów ważny jest również podział środków z pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Samorządy uważają, że powinny otrzymać 259 mln euro, czyli 70 proc. funduszy przeznaczonych m.in. na informatyzację instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie projektów, materiały promocyjne i na szkolenia przyszłych wnioskodawców. Rząd nie podjął jeszcze decyzji, jaka kwota trafi do administracji rządowej, a ile do samorządów.