Samorządowców nie trzeba było zachęcać. Do resortu Grzegorza Schetyny wysłano już ok. 6 tys. propozycji. Najważniejszymi ma się zająć Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. Do końca marca ma powstać pakiet projektów. Zmienionych może być nawet 150 ustaw.

Wśród najważniejszych dla samorządowców pomysłów jest kwestia łączenia mandatu senatora z funkcją samorządową. Tak, by prezydenci i burmistrzowie miast mogli jednocześnie zasiadać w izbie wyższej.

Samorządowcy chcą też, by w wyborach bezpośrednich wybierano marszałków województw, którzy dzięki temu mieliby mocniejszą pozycję polityczną.,br>

PO zamierza też zabiegać o zwiększenie udziału samorządów w dochodach z VAT. Poprawiłoby to lokalne budżety. W tej sprawie PO będzie rozmawiać z kierownictwem Ministerstwa Finansów.

Na tym nie koniec apetytów samorządowców. Chcą też, aby zlikwidowane zostały Agencja Nieruchomości Rolnych i Agencja Mienia Wojskowego. Ich majątek mógłby być przekazany np. gminom. PO jest za, ale znów będzie musiała przekonywać PSL.