Likwidacji publicznych szkół nie zapobiegnie przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która m.in. zmienia zasady wyboru dyrektorów szkół i umożliwia im wprowadzenie obowiązku noszenia mundurków przez uczniów.

W opinii większości kuratorów najczęstszym powodem likwidacji placówek edukacyjnych jest brak naboru do klas, co wynika głównie z wkraczającego do szkół niżu demograficznego, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych także z mało atrakcyjnego profilu danej placówki.

Wiele placówek będzie jednak zlikwidowanych nie z braku chętnych do podjęcia nauki, ale z powodu niewystarczających środków finansowych, którymi dysponują samorządy.