Największym odbiorcą pomocy regionalnej są jednostki samorządu terytorialnego, które (według stanu z końca września) realizują ponad 70 proc. projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Na przedsiębiorstwa przypada nieco ponad 8 proc., na placówki oświatowe niespełna 8 proc. 

Wśród jednostek samorządu terytorialnego najaktywniejsze są gminy, które w końcu września realizowały 2123 projekty. Ich udział w całkowitej wartości dofinansowania projektów wyniósł 4,08 mld zł. Na powiaty przypada 1348 projektów i 1,17 mld zł, na województwa natomiast 549 projektów i 1,37 mld zł.