Coraz bardziej znaczące są też wydatki związane z programami i projektami unijnymi. W 2006 r. wyniosły one 8,7 mld zł. I choć to o ponad 2 mld zł mniej, niż było planowane, to jednak o kilkadziesiąt procent zostały przekroczone poziomy z 2005 r. W najwyższym stopniu plan udało się zrealizować powiatom, a najgorzej województwom.

Łączne wydatki inwestycyjne samorządów wyniosły zaś 24,4 mld zł i były aż o 6,6 mld zł wyższe niż jeszcze rok wcześniej. A to oznacza, że co piąta złotówka wydana w ubiegłym roku przez prezydentów, burmistrzów, wójtów i marszałków szła na inwestycje.