„Samorządy po tych wyborach mogą być wykorzystywane także po to (…) żeby walczyć z władzą rządową. Tego rodzaju nieodpowiedzialne oświadczenia dzisiaj można od czasu do czasu w różnych miejscach usłyszeć. To jest najgorsze, co może samorząd spotkać. Samorząd nie jest po to, żeby walczyć z władzą rządową, jest po to, żeby z nią współpracować” – podkreślił szef rządu.

Według premiera, nadchodzące 4 lata będą najważniejsze w historii polskiego samorządu. „To będą lata wielkiej próby, ale jednocześnie to będą lata, które, jeśli zostaną dobrze wykorzystane, mogą przynieść ogromne zmiany na lepsze. To odnosi się przede wszystkim do jakości życia mieszkańców, do ich codzienności” – powiedział.

Kolejna wielka szansa związana jest – w ocenie premiera – z przynależnością do Unii Europejskiej. Po pierwsze – jak mówił szef rządu – Polska weszła na wielki europejski rynek i odnosi na nim „niebagatelne sukcesy”. Podkreślił, że zapotrzebowanie na nasze produkty jest potężnym motorem wzrostu gospodarki.

„Ten motor nie jest jakąś abstrakcją (…). Samorządowcy mają tu bardzo wiele do zrobienia. Samorząd może tworzyć dla życia gospodarczego warunki bardzo sprzyjające (…). Może czynić bogatszymi i szczęśliwszymi poszczególne lokalne społeczności” – dodał J.Kaczyński.