To wynik słabszy od uzyskanego rok wcześniej (w 2006 r. pojawiło się 125 programów). Samorządy nie zaciągały zbyt wielu nowych zobowiązań, bo są w dobrej kondycji finansowej. Wynika ona zarówno ze wzrostu gospodarczego, jak i faktu, że nie ruszyły jeszcze nowe programy finansowane z kasy unijnej na lata 2007 – 2013. Samorządy nie potrzebowały więc dużych pieniędzy na wkład własny.

Jak to zwykle dotychczas bywało, większość nowych umów emisji obligacji municypalnych została podpisana w ostatnim kwartale – z 99 aż 45. Gminy zwykle potrzebują kilku dobrych miesięcy, zanim zorganizują zapisane w swych budżetach plany pożyczkowe.

Z danych zebranych od banków przez dziennik wynika, że najwięcej nowych umów podpisały w minionym roku DnB Nord Bank (dawne BISE) oraz PKO BP. Oba banki podpisały nowe umowy odpowiednio z 33 i 32 samorządami. Pod względem wartości programów emisji przoduje jednak PKO BP – prawie 523 mln zł. Nowe umowy podpisały też BGK (13), Nordea Bank (9), BOŚ (8), GBW (1) oraz po jednej ING Bank Śląski oraz Pekao.