Jednocześnie wydatki jednostek samorządu terytorialnego w 2008 r. w relacji do planowanych w projektach budżetów na 2007 r. wzrosną o 14,75% i wyniosą 147.793.356 tys. zł.

Jednostki samorządu terytorialnego w 2008 r. planują deficyt w wysokości 13.821.871 tys. zł. Ze sprawozdań budżetowych za 3 kwartały 2007 r. wynika, że na 2007 r. jednostki samorządu terytorialnego planowały deficyt w wysokości 11.784.619 tys. zł, a faktycznie po 3 kwartałach osiągnęły nadwyżkę w wysokości 13.757.954 tys. zł.