W ostatnich dniach rozpoczęło się wdrażanie podpisu elektronicznego w Warszawie. Na podstawie zawartej umowy ze stołecznym Ratuszem Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) zainstaluje urządzenia i oprogramowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa (biura urzędu i 18 urzędów dzielnic).

Tam, gdzie samorządy nie są tak dobrze przygotowane, rozwiązaniem może być bezpłatna usługa skrzynki podawczej, która, jak zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, już wkrótce będzie dostępna na Platformie ePUAP. Z uzyskanych informacji wynika, że od 15 lutego 2008 r. na stronie www.epuap.gov.pl zostaną udostępnione procedury oraz instrukcje zakładania skrzynki podawczej. Natomiast w marcu zespół ePUAP rozpocznie przyjmowanie wniosków od instytucji, które będą chciały z tej skrzynki skorzystać.

Skrzynka podawcza na platformie ePUAP ma spełniać wszystkie wymogi prawne. Możliwe będzie zatem wystawianie urzędowego poświadczenia odbioru zgodnego z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym. Skrzynka będzie współpracować ze sprzętowymi modułami bezpieczeństwa – HSM, spełniającymi wymogi techniczne określone w przepisach. Będzie też obsługiwać dokumenty elektroniczne zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.