W lutym wszystkie programy regionalne mają trafić do Brukseli. Na ich podstawie samorządy będą mogły wydawać przyznane przez Unię dotacje na lata 2007 – 2013. To dla nich nowe doświadczenie, gdyż do tej pory nie korzystały z własnych programów, lecz z ogólnokrajowych. Tym razem część z unijnych środków trafi bezpośrednio do regionów.

Około 2,2 mld euro z programów regionalnych samorządy chcą wydać na nowe drogi wojewódzkie i powiatowe, ponad 350 mln euro zostanie wydanych na potrzeby lotnictwa, zaś kolej otrzyma ok. pół miliarda euro, głównie na nowy tabor – podsumowała „Rz”. Kilkanaście milionów euro unijnych dotacji w skali Polski zostanie przeznaczonych na budowę sieci ścieżek rowerowych.

Wszystkie urzędy marszałkowskie, rozdzielając przyznane im pieniądze, w pierwszej kolejności uwzględniały inwestycje drogowe. Trafi na nie, w zależności od województwa, od ok. 20 do ponad 70 proc. funduszy unijnych przeznaczonych w RPO na transport. – Drogi to dla nas priorytet, zwłaszcza że przez władze centralne jesteśmy w tym zakresie traktowani po macoszemu – tłumaczy Władysław Husejko, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.