„Jednostki samorządu terytorialnego w I kwartale 2007 r. osiągnęły dochody w łącznej kwocie 33.936.075 tys. zł, co stanowiło 27,6 proc. zaplanowanej kwoty dochodów tych jednostek” – napisano w komunikacie.

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 14,5 proc.

Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 25.845.717 tys. zł, co stanowiło 19,3 proc. kwoty wydatków planowanych.

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 8,6 proc.