Kwotę bazową zastąpi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego. Jest ono ogłaszane w Monitorze Polskim przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zmienią się także mnożniki. Najniższy wynosić będzie 2,05 (dla sędziego sądu rejonowego otrzymującego wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej) do 3,23 (dla sędziego sądu apelacyjnego otrzymującego wynagrodzenie w trzeciej stawce awansowej). Największy dopływ gotówki odczują sędziowie sądów rejonowych, a więc na początku drogi zawodowej.

Będą też nowe stawki awansowe. I tak, dla sędziów sądów rejonowych pensja ustalana będzie w stawkach od pierwszej do czwartej, okręgowych – od trzeciej do szóstej, apelacyjnych – od piątej do ósmej.