Senatorowie chcą, by zmiana obowiązywała od 1 lipca 2007 r. Inspektoraty okręgowe mają być bardziej niezależne i działać sprawniej. Nadal będą funkcjonować wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego.

Kolejna poprawka rekomendowana przez senatorów dotyczy utworzenia 300 nowych etatów w okręgowych inspektoratach. W 2007 r. miałoby powstać 150 nowych miejsc pracy i tyle samo rok później. W budżecie na 2007 r., na zmiany organizacyjne w inspektoratach zapisano 8 mln zł.

Głównym celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa budynków, zwłaszcza wielkopowierzchniowych, w których organizowane są imprezy masowe.

źródło: www.wp.pl