Poza pismem do premiera przedstawiciele Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych wystosowali także dokument do Ministerstwa Finansów, w którym przedstawili 48 najczęściej występujących w urzędach i izbach skarbowych problemów, wymagających pilnych zmian.

„GP” publikuje kilka z nich m. in.:

Skarbowcy chcą przeprowadzenia natychmiastowej i kompleksowej reformy służb podatkowych. Podkreślają, że wiele elementów można wykorzystać z projektów, przygotowanych przez poprzedni rząd, dotyczących utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej, z wyjątkiem włączenia do KAS kontroli skarbowej.

Urzędnicy uważają także, że konieczne jest opracowanie i wdrożenie planu działania mającego na celu osiągnięcie w najbliższych dwóch latach poziomu zarobków przeciętnego pracownika aparatu skarbowego w wysokości około 5 tys. zł, a także opracowanie jasnej i czytelnej ścieżki zawodowej w skarbowości.