Gazeta Prawna dotarła do listu pracowników skarbowych skierowanego do ministra finansów Jacka Rostowskiego. W liście tym urzędnicy domagają się zmian organizacyjnych głównie w resorcie. Zdaniem związkowców niepokojąca i oburzająca jest obecna sytuacja, jaka ma miejsce w związku z nieracjonalną organizacją nadzoru Ministerstwa Finansów nad służbami podatkowymi i celnymi. Niepokój urzędników budzi też tendencja do reformowania podległych urzędów i nakazywania często irracjonalnych oszczędności, bez uprzedniego właściwego zreformowania samego MF.

Jako przykład pracownicy skarbówki podają istniejącą dysproporcję na niekorzyść służb podatkowych, zarówno w liczbie pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad służbami celnymi i podatkowymi, jak również liczbie departamentów odpowiedzialnych za nadzór. Izby i urzędy skarbowe nadzoruje jeden departament MF, a izby i urzędy celne – trzy departamenty.

– Czas przeprowadzić reformę służb, ale nie powinna się ona zaczynać w jednostkach podległych, lecz w samym Ministerstwie Finansów – podkreślają urzędnicy.