Resort finansów na początku stycznia obiecał skarbowcom, że przedstawi dokładne rozliczenie podziału kwoty 205 mln zł przeznaczonych na podwyżki płac dla pracowników korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy celnych w 2008 roku. Niestety, do dziś takich zestawień urzędnicy nie dostali. Mimo próśb, nie otrzymali także informacji o źródłach pochodzenia środków na dodatkowe podwyżki wynagrodzeń w służbie celnej – pisze dziennik.

Jeśli analizy ministerialne potwierdzą, że fundusze na dodatkowe podwyżki wynagrodzeń w służbie celnej pochodzić będą ze środków przeznaczonych uprzednio na podwyżki płac w administracji podatkowej, urzędnicy zapowiadają podjęcie zgodnych z prawem działań protestacyjnych mogących w konsekwencji ograniczyć wpływy budżetowe generowane przez aparat skarbowy.

Związki zawodowe pracowników skarbowych wystosowały także pismo do premiera Donalda Tuska. Domagają się w nim natychmiastowego spotkania z umocowanym przedstawicielem rządu, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat realizacji podwyżek dla funkcjonariuszy celnych. Skarbowcy dali czas premierowi na odpowiedź do końca dnia – 12 lutego. Jeśli odpowiedzi nie będzie, urzędnicy podejmą działania protestacyjne w urzędach zatrudniających członków korpusu służby cywilnej, w tym także w służbach skarbowych – czytamy w „Gazecie Prawnej”.