Nowelizacja przewiduje, że do SZK wejdą pracownicy Ministerstwa Finansów oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, a także osoby tworzące Państwowy Zasób Kadrowy (PZK). Kwalifikacje kandydatów do SZK zostaną sprawdzone w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przed komisją powołaną przez ministra finansów.

Resort finansów proponuje, aby stanowisko dyrektora izby skarbowej albo naczelnika urzędu skarbowego można było pełnić nie dłużej niż pięć lat w jednym urzędzie. Minister będzie mógł przedłużyć ten termin, ale nie dłużej niż na kolejne pięć lat.

Osoby, które w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą zajmowały stanowiska dyrektora, wicedyrektora i naczelnika, automatycznie staną się członkami SZK.