„Rz” dotarła do projektu opracowanego przez parlamentarzystów PiS. Według naszych informacji projekt niedługo trafi do Sejmu.

Dlaczego rządzący chcą zlikwidować kolegia? Ich zdaniem są niepotrzebne, bo do załatwiania spraw administracyjnych wystarczą sądy i urząd wojewody. A utrzymanie kolegiów kosztuje zbyt wiele. – Likwidacja kolegiów stanowi realizację polityki „Tanie państwo” – czytamy w uzasadnieniu do projektu. PiS wyliczyło, że jeśli kolegia będą zlikwidowane, budżet państwa zaoszczędzi natym35 mln zł rocznie.

Samorządowe kolegia odwoławcze zajmują się skargami na decyzje wydawane przez samorządy, izby celne czy urzędy skarbowe. Może tu chodzić np. o warunki zabudowy terenu czy pozwolenie na budowę.

Sprawy, którymi zajmowały się kolegia, po ich likwidacji będą musiały być dalej rozstrzygane. W projekcie PiS pojawiają się zapisy, że zajmie się nimi wojewoda. – Nie ma żadnych przeszkód do przejęcia przez wojewodów kompetencji kolegiów – czytamy w uzasadnieniu.

To oburza opozycję. – To zamach na samorządność. Oznacza totalną kontrolę wojewody nad tym, co robią samorządy.