Instrukcja została opublikowana na stronie www.e-puap.mswia.gov.pl

Przed 1 kwietnia 2008 r. zostanie opublikowana wersja instrukcji, na podstawie której będą zakładane elektroniczne skrzynki podawcze dla podmiotów publicznych. W marcu zespół ePUAP rozpocznie przyjmowanie wniosków od instytucji, które będą chciały z tej skrzynki skorzystać.

źródło: www.e-puap.mswia.gov.pl