Od 29 grudnia śląskie samorządy i inne podmioty mogą starać się o dotacje na inwestycje wodno-ściekowe (budowa sieci kanalizacyjnych czy też oczyszczalni ścieków) oraz informatyczne (zakup systemów IT).

Pozostałe samorządy wojewódzkie i urzędy centralne rozpoczną nabory wniosków w I kwartale tego roku. Część z nich może wystartować później – w II połowie roku. Tymczasem Śląsk po raz kolejny jako pierwszy zaczyna rozdysponowywanie unijnych pieniędzy. Tak było ze środkami ze starej perspektywy finansowej 2004-2006. Pierwsze projekty przyjmowano w tym regionie trzy tygodnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej – czytamy w dzienniku.

W obu śląskich konkursach wnioski można składać do 3 marca.