Rozmowy dotyczyły współpracy gospodarczej. Dyskutowano na temat wsparcia dla technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii, działań sprzyjających procesom wytwarzania energii przyjaznej środowisku, a także użytkowaniu energii i jej oszczędności. Wyrażono chęć szerszej współpracy w tym zakresie.

Strona niemiecka interesowała się także sytuacją górnictwa w województwie śląskim i sposobem finansowania kopalń. Poruszano temat dotyczący czystych technologii węglowych i emisji CO2.

Marszałek Bogusław Śmigielski podkreślił, że oba regiony walczą ze stereotypem miejsca kojarzonego głownie z przemysłem ciężkim. Dlatego zaproponował współpracę w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących sposobów promocji gospodarczej i turystycznej regionu. Jej efektem może być podniesienie poziomu konkurencyjności na rynku krajowym i europejskim.

Mówiono także o potrzebie rozwoju współpracy przedsiębiorców z terenu Północnej Nadrenii–Westfalii i Województwa Śląskiego. Temu mają pomóc organizowane we współpracy z regionalną Izba Gospodarczą w Katowicach seminaria dla przedsiębiorców.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in. wicemarszałek Zbyszek Zaborowski, Andrzej Kaczorowski – Konsul Generalny RP w Kolonii oraz Tadeusz Adamski – dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu.