Seminarium odbędzie się 5 grudnia 2008 r. w Katowicach (hotel Qubus, ul. Uniwersytecka 13). Zakres tematyczny będzie obejmował: tworzenie projektu, proces składania aplikacji, kwestie finansowe i komunikacyjne.

Konsultacje odbędą się dzień wcześniej (4 grudnia) w biurze Punktu Informacyjnego Wschód INTERREG IVC w Katowicach oraz 5 grudnia po zakończeniu seminarium w hotelu Qubus.

Konsultacje indywidualne będą szansą na omówienie pomysłów projektowych z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego i Punktu Informacyjnego.

Udział w spotkaniach wymaga rejestracji w terminie do 21 listopada (konsultacje) i 26 listopada (seminarium).

Program seminarium, formularz rejestracyjny oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu: www.interreg4c.eu/

Kolejne konsultacje indywidualne w Katowicach zaplanowano na: 11, 12 grudnia 2008 oraz 8, 12 i 16 stycznia 2009 r. Drugi nabór wniosków w programie INTERREG trwa do 30 stycznia 2009 r.