Podczas spotkania w gmachu Sejmu Śląskiego rozmawiano o współfinansowaniu projektów z dziedziny kultury realizowanych w naszym regionie.

„W minionych latach Śląsk był traktowany w obszarach kultury wyjątkowo po macoszemu. Moją intencją jest nadrobienie tych zaległości. Zmierzam do co najmniej podwojenia zaangażowania resortu w projekty realizowane w województwie ” – powiedział na wstępie Bogdan Zdrojewski.

W poprzednich latach Ministerstwo Kultury współfinansowało rocznie przeciętnie około 80 tzw. projektów miękkich, tj. koncertów, wystaw, uroczystości rocznicowych itp. z województwa śląskiego. W 2008 roku wsparło już ponad 160 tego typu wydarzeń kulturalnych, a w przyszłości – jak zapewnił minister – region może liczyć na dofinansowanie około 200 projektów. Bogdan Zdrojewski podkreślił jednocześnie, że niemal wszystkie projekty zgłaszane z naszego regionu wyróżniają się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym. „Pragnąłbym, aby zaangażowanie resortu na przestrzeni najbliższych dwóch lat kształtowało się na poziomie około 50 mln euro” – stwierdził minister.

Jako wzorcową koncepcję kulturalnego obszaru urbanistycznego w skali kraju minister określił budowę Muzeum Śląskiego w Katowicach wraz z przylegającymi do niej placówkami kultury. Wysoko także ocenił projekt przebudowy Filharmonii Śląskiej, która – jego zdaniem – wyróżnia się ciekawą konstrukcją przestrzeni. Zwrócił uwagę na fakt, że tylko samorządy dwóch województw w kraju: śląskiego i dolnośląskiego zachowały sieć kin publicznych. Będą – jak zapewnił – wspierane finansowo przez Ministerstwo Kultury.

„Wszystkie podejmowane inwestycje w dziedzinie kultury muszą uwzględniać przyszłe koszty ich funkcjonowania. Są to często bardzo poważne kwoty. Na szczęście na Śląsku uwzględniane są one w projektach inwestycji” – podkreślił minister Bogdan Zdrojewski.

fot.: BP Tomasz Żak