W Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się wręczenie nagród w XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2007”. Za zrealizowanie projektu „Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie” nagrodę tę otrzymało Muzeum Zamkowe w Pszczynie.

W ramach projektu wykonano: renowację nawierzchni tarasów zamkowych oraz przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażu oraz remont oświetlenia i kanalizacji kablowej. Odnowiono także elewacje i balustrady tarasów.

Konkurs miał na celu prezentację rozwiązań architektoniczno-budowlanych zastosowanych w obiektach modernizowanych przy użyciu nowoczesnych technologii i materiałów. Laureaci poszczególnych konkursowych kategorii otrzymują statuetkę oraz tytuł „Modernizacja Roku”.

Muzeum Zamkowe w Pszczynie na zrealizowanie tego przedsięwzięcia uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 5.185.703 zł oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 2.843.278 zł. Ponad 600 tys. zł wykorzystano ze środków własnych muzeum. W sumie koszty realizacji projektu wyniosły ponad 8 mln 637 tys. zł.

Patronat merytoryczny nad XII Edycją Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2007” objęło: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Zdrowia, Generalny Konserwator Zabytków i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.