W sesji udział bierze 344 członkom Komitetu. Reprezentują oni władze lokalne i regionalne 27 państw członkowskich. Sesje są okazją do tego, by wpływać na kształt projektów prawodawczych Unii Europejskiej oraz debatować nad zagadnieniami, które mają wpływ na życie ich wyborców. W trakcie obrad Komisarz ds. Polityki Regionalnej Danuta Hübner zaprezentowała Zieloną Księgę Komisji Europejskiej w sprawie spójności terytorialnej.

Podczas dwudniowej sesji zostaną przeprowadzone głosowania nad 15 sprawozdaniami, dotyczącymi Wspólnej Polityki Rolnej, europejskiej polityki sąsiedztwa, Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, walki z terroryzmem, bezpieczniejszego internetu dla dzieci, odnawialnych źródeł energii, pakietu dotyczącego transportu towarowego, emisji przemysłowych, planu działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu oraz umiejętności korzystania z mediów.

Władze lokalne i regionalne w poszczególnych państwach członkowskich wdrażają około dwóch trzecich prawodawstwa UE. Komitet Regionów to organ doradczy, utworzony w 1994 r. Dzięki niemu przedstawiciele samorządów terytorialnych mogą wypowiadać się w sprawie ich treści. Każdego roku Komitet Regionów organizuje pięć sesji plenarnych, w trakcie których 344 członków Komitetu głosuje nad sprawozdaniami, zwanymi opiniami, wydawanymi w odpowiedzi na proponowaną legislację.

Kandydatura marszałka Bogusława Śmigielskiego została wysunięta przez Związek Województw RP. Po otrzymaniu pozytywnej opinii sejmowej Komisji do spraw Unii Europejskiej w maju b.r. premier przesłał kandydaturę marszałka do Rady Unii Europejskiej, która – jak poinformowało Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli – decyzję o nominacji podjęła 8 lipca 2008 r.