Celem projektu jest także koncentracja unikalnej i nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej w jednym ośrodku, zapewniającym dostęp do niej współpracującym uczelniom i przedsiębiorstwom z regionu. Całkowity koszt budowy Centrum wynosi 103 mln 750 tys., z czego ponad 60 proc. pochodzić będzie z funduszy unijnych. Kwota przekazana przez Zarząd (w połączeniu z środkami własnymi UŚ ok. 14,5 mln zł, oraz dotacja Chorzowa – 4 mln zł) pozwoli na staranie się o dofinansowanie projektu z środków Unii Europejskiej.

Podczas sesji przyjęto program operacyjny na lata 2008 – 2013 „Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży w województwie śląskim – szanse i zagrożenia”. Wyniki analizy sytuacji społecznej dzieci i młodzieży w naszym regionie wskazują na potrzebę wzmacniania funkcji opiekuńczej i wychowawczej rodzin, wspieranie działań na rzecz ich reintegracji oraz kształtowaniu postaw społecznych sprzyjających realizowaniu praw dziecka i rodziny. Celem programu jest wyrównanie szans wychowawczych i rozwojowych dzieci i młodzieży w poszczególnych częściach regionu. Działania te wspierane będą też poprzez wzmocnienie służb systemu wsparcia dziecka i rodziny. Sprzyjać to będzie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i wzrostowi kompetencji społecznych wśród młodzieży, a w przyszłości podjęciu przez nie odpowiedzialnego i samodzielnego życia.

Radni przyjęli rezolucję w sprawie podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy z wybranym regionem Gruzji. Współpraca ma obejmować takie zagadnienia jak: wymiana młodzieży, szkolenia i staże dla urzędników administracji regionalnej, wspólne projekty edukacyjno-naukowe oraz nawiązanie relacji gospodarczych i kulturalnych. „W obliczu sytuacji, w jakiej znalazł się dziś naród gruziński, pamiętając o trudnych momentach w naszej historii, czujemy się zobowiązani do udzielenia wszechstronnej pomocy” – czytamy m.in. w rezolucji.

fot. O konieczności budowy CEIBI przekonywał Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. Wiesław Banyś
© BP Tomasz Żak