Zmianom klimatycznym, realizacji Strategii Lizbońskiej, dialogowi międzykulturowemu, mobilności młodzieży, szkolnictwu oraz udziałowi władz lokalnych i regionalnych w procesie rozszerzenia UE poświęcona była ostatnia sesja plenarna Komitetu Regionów, w której uczestniczył Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski. Dyskusję zdominował jednak bieżący kryzys finansowy. W tym kontekście przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso omówił planowany program prac Komisji Europejskiej w 2009 roku oraz przyjęty w Marsylii plan pobudzenia gospodarki europejskiej.

Następnie, na zaproszenie Christy Thoben, minister Gospodarki i Energii Północnej Nadrenii Westfalii, marszałek Bogusław Śmigielski wziął udział w uroczystości przystąpienia regionów Saksonii i Brandenburgii oraz Północnej Holandii do Sojuszu Ekonomicznie Silnych Regionów Europy. Skupia on regiony, które cechuje duże uprzemysłowienie. Celem Sojuszu jest zwrócenie uwagi, iż planowane na lata 2013-2020 założenia handlu emisjami są niekorzystne dla europejskiego przemysłu wysokoenergetycznego i w związku z tym wymagają korekty. Sojusz powstał 17 września br. z inicjatywy Górnej Austrii i Północnej Nadrenii Westfalii. Pierwszymi sygnatariuszami były Hesja, Północna Nadrenia Westfalia, Górna Austria, Saara i Styria. Obecnie mieszka na tych obszarach około 10 proc. ludności europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Franz Voves – premier Kraju Związkowego Styria, dr. Jens Baganz – sekretarz stanu Gospodarki, Małej Przedsiębiorczości i Energii Kraju Związkowego Północna Nadrenia – Westfalia, Viktor Siegl – minister Gospodarki, Młodzieży i Europy Kraju Związkowego Górna Austria i Rinske Kruisinga – wiceprzewodnicząca Regionu Północnej Holandii. Zabierając głos marszałek Bogusław Smigielski podkreślił znaczenie ukształtowania przyszłego systemu handlu emisjami dla uprzemysłowionych regionów, zwrócił także uwagę na wciąż niedopracowane technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. „Województwo śląskie jest zainteresowane przystąpieniem do Sojuszu, bowiem węgiel wydobywany na Śląsku stanowi w Polsce główne źródło energii. Planowane ograniczenia CO2 nie biorą pod uwagę specyfiki takich regionów jak nasze i mogą wpłynąć negatywnie na ich rozwój” – stwierdził marszałek.

Marszałek Bogusław Śmigielski złożył również wizytę w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli. W trakcie spotkania z ambasadorem Sławomirem Czarlewskim omówione zostały możliwości intensyfikacji współpracy Województwa Śląskiego z Regionem Walonii, który w ramach umowy rządowej jest regionem partnerskim województwa. Rozmawiano także o szansach wykorzystania grantów skierowanych do krajów Europy Środkowo-Wschodniej przez Region Flamandzki. Omówiono możliwości poszerzenia współpracy Urzędu Marszałkowskiego, w tym Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli, z Ambasadą RP w Brukseli.