Rada została powołana przez Marszałka Województwa Śląskiego, aby inspirowała przedsięwzięcia mające na celu integrację zawodową i społeczną, a także obronę praw osób niepełnosprawnych. Członkowie Rady będą opiniować projekty wojewódzkich programów działań na rzecz niepełnosprawnych oraz oceniać ich realizację. Będą również recenzować projekty i programy przyjmowanych przez Sejmik Województwa Śląskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.